Spoločenstvo redemptoristov - komunita - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kto sme
     KTO SME         Spoločenstvo redemptoristov - komunita
Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - REDEMPTORISTI

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misiách, aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Komunita redemptoristov

P. Peter HERTEL, rektor domu
P. Miloš Miloslav PIZOVKA, zástupca rektora
P. Ivan FLIMEL
P. Virgil ČIERNY, kňaz na odpočinku
Br. Mário ŠÍMA, rehoľný brat
P. Jozef ŠÍMA, kňaz na odpočinku (býva v Žiline)
P. Milan MIKLOŠKO, kňaz na odpočinku - Nitra - PQSS 

História pôsobiacich redemptoristov po opätovnom
prevzatí kláštora od roku 1998 po súčasnosť

P. Andrej KONC (1998 – 2000)
P. Jozef HALUZA (1999 – 2013)
P. František ROMAŇÁK (1999 – 2001)
P. Peter HERTEL (2001 – súčasnosť)
P. Viktor MIŠUTH (2001 – 2002)
P. Štefan VARECHA (2002 – 2005)
P. Radoslav ADÁMIK (2005 – 2008)
P. Martin MACKO (2006 – 2008)
P. Róbert REŽNÝ (2006 – 2008)
P. Virgil ČIERNY (2007 – súčasnosť)
P. Bystrík LETAVAY (2008 – 2013)
Fr. Mário ŠÍMA (2008 – súčasnosť)
P. Miloš Miloslav PIZOVKA (2013 – súčasnosť)
P. Ivan FLIMEL (2013 – súčasnosť)
P. Štefan VARECHA (2017)
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky