Adorácia - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
    Aktivity - modlitbová skupina
Dátum:  14. január 2016 
                 
Info:       Leták  PDF

  Naše spoločenstvo začalo od roku 2002 s moderovanými adoráciami vždy vo štvrtok pred Prvým piatkom v mesiaci, po večernej sv. omši. Najprv boli v čase od 19.00 do 21.00 hod., ale po určitých skúsenostiach sme ich obmedzili na čas medzi 19.00 a 20.00 hod. Súčasťou adorácie bolo zvelebovanie, meditácia na vybranú tému, individuálne požehnanie medzi veriacimi a modlitba za uzdravenie. Počas adorácie vysluhovali jednotliví patri sviatosť zmierenia. Veriaci pochádzajúci zo širokého okolia Považia vyhľadávali tieto stretnutia s Ježišom a veríme, že to bolo pre nich veľkým darom, počas ktorého prijímali mnohé milosti.
  Po personálnych zmenách v komunite v roku 2013 sme pre mnohé iné pastoračné povinnosti museli prestať s moderovanými adoráciami. Ostali len adorácie formou „fatimského večeradla“, ktoré sú každý štvrtok pred večernou sv. omšou od 17.00 do 18.00 hod.
   Na jeseň roku 2015 sme opäť začali s moderovanými adoráciami, ktoré budú v dvojtýždenných intervaloch a to vždy v štvrtok pred Prvým piatkom v mesiaci (ako aj v minulosti) a približne v polovici mesiaca. Aj týmto stretnutím sa so živým Ježišom chceme prebudiť v mnohých veriacich väčší zápal a túžbu šíriť Božie kráľovstvo a svedčiť o Božej láske. Ježiš odpovedal apoštolovi Filipovi na jeho otázku „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí“ takto: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Jn 14, 8-9a. Aj my sa chceme v našom spoločenstve stretávať s Bohom Otcom prostredníctvom jeho Syna Ježiša a za pôsobenia Ducha Svätého. Kto z veriacich potrebuje, je tu aj možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia a to vždy v deň moderovanej adorácie pred svätou omšou v čase od 17.00 do 18.00 hod.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky