Misie a misijné obnovy - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
    Aktivity - misie a misijné obnovy

Počiatok redemptoristických ľudových misií pramení v 18. storočí, kedy žil a pôsobil náš zakladateľ sv. Alfonz Mária de Liguori. V jeho dobe existovali v duchovnom prežívaní dva dominantné prúdy – laxizmus – ľudia si mysleli, že môžu robiť čokoľvek, aj zabíjať, aj kradnúť, aj cudzoložiť a Boh im všetko bez pokánia odpustí. Druhý extrém bol rigorizmus – každé zlyhanie človeka sa považovalo za ťažký hriech. Vo veriacich sa pestoval strach zo zatratenia, ktorý neraz prechádzal do škrupúľ – teda prehnanej úzkostlivosti vychádzajúcej z uvedomenia si vlastnej hriešnosti. „Zlatý stred“ Alfonza Márie de Liguoriho bol pre mnohých ľudí úľavou v prežívaní viery. Hoc pochádzal z Neapola, všimol si, že ľudia na vidieku sú síce dobrí, no neznalí kresťanskej náuky. Misijné spoločenstvo redemptoristov, ktoré sa vyvinulo zameralo svoju pozornosť na týchto chudobných a opustených. Počas ľudových misií boli ich kázne upriamené na základné kresťanské pravdy, taktiež obsahovali mravoučné ponaučenia a duchovný (spirituálny) rozmer prežívania vzťahu s Bohom. Alfonz kládol veľký dôraz na konkrétneho človeka a jeho osobné problémy, ktoré spôsobovali, že sa vzdialil od Boha, resp. duchovne nedozrieval. Týchto princípov sa držia aj naši pátri počas misijných kázni a náuk. Misionári prichádzajú do farnosti na žiadosť miestneho správcu. Ľudové misie trvajú spravidla osem dní. Do dvoch rokov od konania misii sa odporúča vykonať renováciu (obnovu) misii v trvaní piatich dní, počas ktorej sa veriacich povzbudzuje, aby naďalej v sebe prehlbovali vzťah s Bohom. Špecifikum našej Kongregácie je, že na misie pozývame našich laických spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú s prípravou programu pre deti, mládež a dospelých.
Súčasťou programu sú svedectvá, scénky, pantomíma a náboženské piesne zamerané na Kristovo vykupiteľské dielo.
Podstatné aspekty našej spirituality sú:

  • vtelenie, Mária, kríž, Eucharistia,
  • modlitba a milosť,
  • vyhľadávať duše najopustenejších,
  • konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
  • vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
  • štúdium a výučba morálky.       

PLÁN MISIÍ NA ROK 2018
Misijný tím P. Ivan Flimela, CSsR 
27.01. - 04.2. Horné Obdokovce
14.02. – 18.2. Suchá nad Parnou (OM)
10.03. – 18.3. Omšenie
18.04. – 22.4. Pružina (OM)
12.05. – 20.5. Trenčianske Teplice
16.06. – 24.6. Považská Teplá
12.09. – 16.9. Brusno (OM)
29.09. – 07.10. Slažany
20.10. – 28.10. Teplička nad Váhom
17.11. – 25.11. Báhoň
01.12. – 09.12. Kanianka

 
Misijný tím P.Petra Hertela, CSsR
16.01. - 21.01. Župčany (OM)
04.02. - 11.02. Dobratice (ČR) 
20.02. - 25.02. Sereď (OM)
06.03. - 11.03. Podhorany pri Prešove (OM)
21.04. - 29.04. Maňa
 
(OM) – OBNOVA MISII
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky