Misijne_dielo - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
Milovaní priatelia a spolupracovníci v evanjelizačnej práci s P. Anthonym
 
Schopnosť darovať a byť obdarovaný je základom ľudskej existencie. V Ježišovi, Boh nám dal všetko najlepšie zo všetkého : sám seba. Najvyšší sa stal tak maličkým, ktorý sa vošiel do jaslí. V jeho prítomnosti i my sme malými, tak malými, že padáme na kolená a klaniame sa mu. Tým sa naše srdcia pretvárajú, zapaľujú túžbou …

Nové exercičné centrum v Nsangi, Kampala, Uganda:
Od oficiálneho záhájenia misijnej práce  v  Nsangi v auguste 2013 sa  udialo nasledovné : celý pozemok bol oplotený, zasadili sa prvé plodiny pre vlastnú spotrebu, toalety, izby pre kňazov a veľká prednášková hala pre 1000 osôb je kompletne postavená. Slávnosné otvorenie bolo 25. októbra za prítomnosti arcibiskupa z Kampaly a otca Provinciála Vincentínov z Indie. V prípade nutnosti môže byť táto hala predĺžená v budúcnosti na obe strany, pričom by mohlo byť neskôr pod prístreškom ďalších 2000 ľudí. 


Misijná škola Vincenta de Paul v Uvinze, Tansania:
Stavba druhej internátnej školy pre dievčatá bola v januári dokončená. Kapacita je však nepostačujúca. Bude nutné zvýšiť ešte o jednu školu. Škola sa stala príliš malou a v súčasnosti sa rozšírila o pár tried. Niet divu, je najlepšou školou v okrese Uvinza a treťou najlepšou v celom regióne Kigoma! 

Malý seminar v Mitamula  Masaka, Uganda:
Koncom júna bola zahájená výstavba malého seminára. I napriek rôznym ťažkostiam, stavba, ktorá ubytuje 30 osôb rýchlo rastie. Na začiatku júna 2015 by sa mala dokončiť, aby tak poskytla príbytok pre našich afrických seminaristov a ich lektorov, ktorí budú pôsobiť od Vikindu v Tanzánii až po Mitamula v Masake. Mimochodom malé kávové plantáže, ktoré sme tu založili už vydávajú svoje výnosy, ktoré slúžia na pokrytie nákladov na školné. Vďaka Ti, sv. Jozef!   


Sirotčinec  v Kayunga, Masaka, Uganda:  
Sirotčinec naberá čím ďalej tým viac na kráse, spiritualite, vykonáva mnoho mimoškolských aktivít a podáva dobré štúdijné výsledky. Je impozantné vidieť koľkou láskou a starostlivosťou sú obdarované deti. Môže to znieť neuveriteľne, ale je to pravda: Našich 53  chlapcov nemá poznámky a nikdy sa nepobili! A sú pracovití – a to nielen v škole, ale aj v záhrade a v čistote udržujú ich domov Vincenta de Paul. Povesť o škole sa rozšírila a prichádza mnoho žiadostí o prijatie do školy, ale domov je plný – vďaka výhradne úžasnej pomoci! 

Exercičné centrum v Thika, neďaleko Nairobi, Keňa:
Veľký projekt v Thike sa vyvíja ďalej – štrukturálne aj duchovne. A môžeme iba žasnúť. Trikrát za mesiac ponúkajú Vincentíni týždenné exercície, ktorých sa zúčastnilo 1000 ľudí, pre ktorých bol poskytnutý nocľah a strava. Jednodňové duchovné cvičenia o piatkovom Božskom srdci navštívilo 8000 ľudí. Doteraz vybudované priestroy sú nepostačujúce a bude ich treba rozšíriť. Plánuje sa , ak Boh dá, ponúknuť aspoň 10 000 účastníkom duchovných cvičení a 15000 účastníkom jednodňovej obnovy miesto na spanie.

Exercičné cvičenia a centrum pre duchovnú obnovu v Kabulasoke, Masaka, Uganda:
Najväčšou výzvou tohto kopca, kde je misijné centrum, je voda.  Je nedostatok tečúcej vody aj dažďovej vody. Po dlhých 8 rokoch sa situácia teraz zmení.  Dieselgenerátor vyčerpá vodu a rúrami dovedie na kopec z 2 km vzdialených mokradí. Práce sa začnú budúci rok. Z hĺbky srdca vám ďakujem, že ste ma podporovali a rád by som  sa vám naďalej venovať. Vašu blízkosť, loajalitu, ktorú som výnimočne cítil tento rok si veľmi cením. Nech Vás Večný Boh za to odmení! Vďaka vašej pomoci sa mohlo vykonat toto všetko v roku 2014 pre dobro misie Vincentínov vo východnej Afrike. 

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky